Algemene Voorwaarden


1.   Aanmeldingen dienen altijd te worden gedaan via ons reserveringssysteem op de website. Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een deelnamebevestiging van onze kant.

 

2.   U ontvangt uiterlijk 2 dagen voor de markt uw plaatsnummer indien u betaald hebt, deze dient u mee te nemen naar de markt. Indien u nog moet betalen is dit verplicht voor aanvang van de markt.

 

3.   Plaatsnummers kunnen op elk moment gewijzigd worden. Aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.

 

4.   Annuleren van een geboekte markt dient schriftelijk of per mail aan ons doorgegeven te worden. De annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging van de geannuleerde markt heeft ontvangen. Kosten bij annulering: 8 dagen of korter voor evenementdatum: 100% van het verschuldigde bedrag.

 

5.   U dient uiterlijk 1 uur voor aanvang van de markt (zie tijdstip op uw toewijzing) aanwezig te zijn op uw plaats, indien u na deze tijd niet aanwezig bent op uw plaats, kunt u geen aanspraak meer maken op een standplaats. Het bedrag blijft u verschuldigd en wordt niet teruggestort of verrekend met een volgende markt.

 

6.   U dient de kraam/grondplaats te bezetten totdat de markt afgelopen is volgens de aangegeven tijd op uw toewijzing. U mag de markt niet eerder verlaten zonder toestemming van de organisatie anders wordt er € 50,00 in rekening gebracht!

 

7.   U dient op de markt de producten te verkopen welke u bij uw reservering heeft vermeld. Indien u andere producten wilt verkopen, dient u dit van te voren te overleggen. De organisatie heeft het recht de verkoop van andere producten (die niet op uw reservering zijn vermeld of apart is aangegeven) niet toe te staan. Het is verboden om de kramen en/of de plaats aan derden te verhuren zonder toestemming van de organisatie.

 

8.   Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen op het evenement.

 

9.   Vanaf het moment dat u uw kraam in gebruik neemt tot het moment dat de markt is afgelopen valt de verantwoordelijkheid van de kraam voor de huurder. Dit houdt o.a. in dat u als huurder verantwoordelijk bent voor het deugdelijk vastzetten van de kraam ten tijde van de gehele markt. Indien een kraam gedurende de markt door wind of welke andere invloed komt om te vallen is de eventuele schade aan de kraam of schade aan derden voor rekening van de betreffende huurder. Zorgt u er dus altijd voor dat u materialen meeneemt(o.a. spanbanden en grondpennen) om uw kraam goed te verankeren. Het bovenzeil dient u zelf vast te zetten (indien dit niet door de kraamzetter is gedaan). Indien de weersomstandigheden hierom vragen dient u uw kramen af te breken en veilig neer te leggen. Eventuele kabels over de markt dienen door een loopmat afgedekt te worden.

 

10.   Wij zullen uw wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt. Extra materialen (zoals planken, balken en schragen) kunnen tegen betaling extra besteld worden bij uw reservering.

 

11.   De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toege¬bracht door wind (omvallende kramen), regen, onweer komen voor risico van de deelnemer zelf.

 

12.   De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of tegenvallende opkomst van het publiek.

 

13.   Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door de organisatie gesloten aansprakelijkheidsverzekering.

 

14.   De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.

 

15.   Deelnemers van het evenement zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: WA (markt) verzekering, belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, Kamer van Koophandel, etc. Als deelnemer (indien u eet- en drinkwaren verkoopt) bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Voedsel en Waren Autoriteit (www.vwa.nl), telefoon: 0800-0488. Restitutie van reeds betaalde marktgelden bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.

 

16.   Stroom kan tegen betaling gereserveerd worden bij uw reservering. U dient zelf te zorgen voor voldoende verlengsnoer (minimaal 25 meter), eurostekkers en rubberen matten om de kabels af te dekken.

 

17.   U dient zelf uw afval mee te nemen, wanneer wij nog afval van u vinden dan worden alsnog de opruimkosten in rekening gebracht.

Contactgegevens

Speciale Markten
Middelburg
06 45015328
© Speciale Markten | Webdesign & hosting door WebIT4U